🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag slumpmässig ordning på frågor?

Med funktionen Välj slumpmässig ordning på frågor under Åtgärder kan du skapa en slumpmässig ordning på frågor i frågegrupperingar.

Genom att markera Aktivera randomiseringen kan du skapa frågegrupper. Du kan välja att presenteras frågorna i slumpmässig ordning eller i den ordning du själv valt för varje frågegrupp. Slumpmässig ordning kan vara till nytta om du vill undvika att frågornas ordningsföljd påverkar resultatet.

När du grupperar frågor behöver du känna till de tre nivåerna i frågegrupp-strukturen:

  1. Grupper: Grupperna innehåller frågegrupper och frågor som du har valt. Grupperna presenteras i den ordning du själv har valt men innehållet i grupperna går att visa i slumpmässig ordning om du väljer detta alternativ.
  2. Frågegrupper: Detta är mitten-nivån i strukturen. Varje frågegrupp måste ligga i en Grupp och kan presenteras i slumpmässig ordning om du har ställt in detta för gruppen som frågegruppen är placerad i.
  3. Frågor: Den lägsta nivån i strukturen. Varje fråga måste ligga i en frågegrupp och kommer att visas i den ordning som du har valt.

Välj vad din grupp ska ha för namn (1). Välj sedan frågor (2) som ska ligga i frågegruppen. Du kan lägga till så många frågor du vill i varje grupp. Klicka på Lägg till frågegrupp (3) för att skapa en ny grupp och välj frågorna som ska ligga i denna nya grupp. Alla frågegrupper i samma grupp kommer att visas i slumpmässig ordning eller i en bestämd ordning beroende på om du kryssat i Slumpmässigt för gruppen de ligger i.

Du kan skapa flera grupper (4) och välja vilka grupper som ska ha slumpmässig ordning och vilka som ska ha en statisk ordning.

Tips: Om du vill vara säker på att stora eller komplexa randomiseringsgrupper fungerar på avsett sätt bör du köra ett antal testquests innan du publicerar din Quest.

Det går även att visa svarsalternativen i slumpmässig ordning genom att välja detta under Frågeinställningar.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.