🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur man skapar en Quiz i Essentials

Du kan skapa en Quiz eller Frågesport genom att Poängsätta svarsalternativen* i din Quest. När svaranden har valt ett svar sparas deras poäng som Respondent Data. Du kan använda denna data i rapporter, aviseringar, routing, uppföljningar och som data tags i den aktuella Questen.

* Poängsättning fungerar endast för frågetyperna Vertikalt/Horisontellt Enval, Vertikalt/Horisontellt Flerval, Matris Enval, Matris Flerval samt Rullgardinslista.

För att ange poäng för svaren klickar du på Åtgärder och väljer Poängsätt svarsalternativen.

Välj sedan fråga och bestäm hur många poäng varje svar ska ha. Du kan sätta både positiva och negativa poäng, med upp till 2 decimaler.

Du kan se till att svaranden är medvetna om hur de presterar medan de svarar på frågorna genom att använda Q&A tags. Du kan visa vad rätt svar är efter att de svarat eller visa hur många poäng de har samt hur många poäng de maximalt kan få under resten av Quizen. Du visar poäng genom att skriva in följande i tilläggsinformationsfältet: [!ScoreObtained!] och [!ScoreCurrentMax!]. Du hittar alla tillgängliga taggar under Infoga.

I slutet på en Quiz kan det vara smart att visa deltagarna deras totala poäng och högsta möjliga poäng genom att använda taggarna [!ScoreObtained!] och [!ScoreMax!].

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.