🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur du använder Teman

På Quest-sidan kan du välja vilket tema din Quest ska ha. Du hittar Tema under Inställningar.

 

Här kan du välja vilket tema din Quest (1) ska ha (struktur och design) samt välja tema för e-post (2) som går till de som deltar i din Quest. Du hittar ett brett urval av teman under Välj ett tema.

Kryssa i Visa Questens namn om du vill att Questens namn ska vara synlig högst upp på varje sida i Questen.

Kryssa i Visa förloppsindikator om du vill ha en visuell indikator där svaranden kan se hur långt han eller hon har kommit i din Quest.

Du kan skapa dina egna teman, där du väljer allt från font och struktur till färger, i Temabibliotek Managers-menyn.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.