🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur skapar jag ett Quest tema?

Du kan skapa Teman som går att använda i dina Quester. Du kan välja bakgrund, färg, typsnitt, textstorlek samt infoga en logotyp i ditt tema. Du kan även använda CSS för att göra ytterligare justeringar, om du t.ex. vill skapa din egen slider eller svars-matris att användas i frågor. Du kan även skapa teman som går att använda i e-post och rapporter.

För att skapa ett tema går du till Temabibliotek under Managers.

Klicka på Ny och välj Quest för att skapa ett Quest-tema.

Välj först vad ditt tema ska ha för namn (1). Här kan du nu ladda upp en logotyp (2) och justera vilken sida den ska visas på. Du kan även välja en bakgrundsfärg eller ladda upp en bakgrundsbild (3). Inställningarna för bakgrund låter dig välja om bakgrunden ska, visas som en enskild bild, upprepas flera gånger för att fylla skärmen eller anpassas efter skärmens storlek.
Du kan alltid se en förhandsgranskning i rutan till höger.

Under Text väljer du typsnitt, textstorlek och färg på texten. Du kan välja olika typsnitt för titel, frågor och knappar i Questen.
I Inputs-rutan kan du ändra färg på de olika delarna av en Quest som inte är text.

 

Under Annat hittar du fler inställningar som du kan använda för att justera hur din Quest ska se ut. Här kan du bl.a. ställa in om svaranden ska se hur långt de har kommit i en Quest.

I den sista rutan kan du använda CSS för att skräddarsy din Quest ytterligare. Med CSS kan du ändra färg på de delar av din Quest som inte går att ändra i Essentials. Du kan även skapa din egen slider och välja exakt hur denna ska se ut. Du hittar en utförlig guide på hur CSS används i Temabibiliotek här.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.