🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Vad betyder de olika invitationsstatusarna?

I listan med inviterade under Distribution kan du se invitationsstatus för varje svaranden som du har lagt till.

Invitationsstatus visar statusen för varje inbjuden svarande. Följande statusar kan visas i denna vy:

 • Levererad: inbjudan har levererats till svaranden
 • Planerad för leverans: Inbjudan har schemalagts att skickas enligt dina inställningar
 • I karantän: En inbjudan har redan skickats ut och väntar nu på att karantäntiden är över innan nästa påminnelse kan skickas
 • Inte Inviterad: Svaranden har inte fått en inbjudan och har ingen planerad inbjudan. Du behöver bjuda in denna person manuellt
 • Avvisad: Inbjudan har skickats men leveransen misslyckades (detta kan hända t.ex. om mottagarens inkorg är full)
 • Permanent avvisad: Essentials har inte kunnat leverera inbjudan

 

Om en inbjudan har permanent avvisad som status kan detta bero på en av följande anledningar:

 1. Mailadressen är ogiltig, kontrollera stavningen
 2. Domännamnet är ogiltigt
 3. Mottagarens mail-server har spärrat mail från Essentials (t.ex. om de har fått för många mail från “@questback.com” under kort tid
 4. Mottagarens mail har serverproblem
 5. Mottagarens mail-server eller IT-avdelning har spärrat alla mail från “@questback.com”. Kontakta mottagarens IT-avdelning för att lösa detta.

Om en inbjudan har avvisad som status kan detta bero på en av följande anledningar:

 1. Mottagarens inkorg är full
 2. Inbjudan hade för stor filstorlek (kan hända om du bifogar för stora filer i inbjudan)
 3. Mottagarens mail-server ligger nere
 4. Mottagarens mail är inaktiv

Under svarsstatus kan du se svarandens svarsstatus.

Följande svarsstatusar kan visas i denna vy:

 • Besvarad: Den inbjuda har svarat på Questen
 • Raderad: Den inbjuda har svarat på Questen men du har raderat svaren
 • GDPR avanmälan: Den inbjuda har valt att inte delta i GDPR-fönstret
 • Inte tillämpligt: Inbjudan har avvisats och kan därför inte besvaras
 • Ej besvarad: Den inbjudan har tagit emot inbjudan men inte svarat
 • Icke slutförd: Svaranden har påbörjat Questen men inte svarat på alla frågor
 • Ingen information: Inbjudan har inte skickats än
 • Vill ej medverka: Har valt att inte delta i Questen
 • Dold identitet: Dold identitet är aktiverad i Questen och du kan därför inte se e-post eller svarsstatus i listan förrän kvoten har nåtts.
academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.