Slik bruker du Responser

Du finner menyen Responser under fanen Oppfølging. Her har du tilgang til en liste over alle respondentene som har svart på Questen:

1. Ny sak: Ved å velge en eller flere respondenter under Respondent – sortering (8) vil du kunne sende dem en e-post ved å klikke på Ny sak.

2. Lagre som manuelt filter: Du kan se et individuelt svar ved å klikke på e-postadressen. Etter å ha lest flere svar fra respondentlisten vil du kanskje identifisere noen mønstre. La oss si at du vil gruppere dem, og senere sende dem en e-post eller lage en rapport med den gruppens svar. Deretter må du velge dem under respondentlisten og trykke Lagre som manuelt filter.

3. Eksport: Det er mulig å eksportere en liste med svar til Excel.

4. Slett: Du kan slette ett eller flere svar fra respondentlisten.

5. Verdifilter: Det er mulig å følge opp en gruppe personer med bruk av et verdifilter.

6. Intervallfilter: Det er mulig å følge opp en gruppe personer med bruk av et intervallfilter.

7. Manuelt filter: Det er mulig å følge opp en gruppe personer med bruk av et manuelt filter.

TIPS! Det er mulig å bruke verdifilter, intervallfilter og manuelt filter samtidig.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.