Hvor kan filtre opprettes?

Det er to måter å lage filtre på, fra Filter-panelet eller i seriemenyen i en gitt rapport. Gjør følgende for å lage et filter fra Filter-panelet:

  • Filtre som skal brukes i rapporter kan enkelt opprettes ved å navigere til Filter (1) øverst. Klikk deretter på den grønne plussknappen (2):

Velg om du vil opprette et verdi- eller intervallfilter.
Klikk Her for å lese mer om verdifilter eller klikk Her for å lese mer om intervallfilter.

Verdifilter: Brukes til å filtrere ut svar som ikke samsvarer med betingelsene basert på svarene som er gitt på ett eller flere spørsmål.
Intervallfilter: Brukes til å filtrere ut svar som ikke samsvarer med betingelsene basert på tidspunktet svaret ble gitt.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.