🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan bruke Andre handlinger i Designer?

I Designer-fanen er det et alternativ for å bruke Andre handlinger.

Under Andre handlinger finner du:

  • Angi egenskaper for flere spørsmål
  • Roter spørsmålssett
  • Legg scoring på svaralternativer

Søk opp funksjonen du vil vite mer om for å finne veiledningen for den funksjonen. Du kan velge flere spørsmål før du velger en funksjon under handlinger hvis du vil endre innstillingene for mer enn ett spørsmål. Les mer om hvordan du velger flere spørsmål her.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.