🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Invitasjonen har automatiske påminnelser på e-post

Du finner påminnelsesfunksjonaliteten i seksjonen Distribuere med e-post-invitasjon under fanen Distribusjon:

Denne funksjonaliteten kommer i bruk når du trenger å ha en høyere svarprosent. Etter at du har merket denne knappen, vises en ny meny. Her skriver du inn påminnelsesemne og brødtekst, og for at påminnelsen skal sendes ut klikker du bare Legg til påminnelse:

Påminnelsen kan være på en bestemt dato eller som et intervall:

  1. Hvis du velger Dato vil alle respondenter som ikke har fullført Questen få en påminnelse. Det er lurt å ikke bruke Dato i en pågående Quest.
  2. Du kan bruke Interval hvis du har en pågående Quest hvor respondenter kan importeres til forskjellige tider.

Merk: Det er mulig å legge til flere påminnelser, og etter at du har publisert Questen din, er det fortsatt mulig å legge til nye, og du kan også slette påminnelser ved å bruke Søppelbøtteikonet:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.