Hur du exporterar användardata till en Excel-fil

Som Superuser kan du exportera information om alla befintliga användare som är kopplade till ditt konto till en Excel-fil. I den exporterade filen hittar du all information som du har valt att visa i användarmenyn som t.ex. Namn, E-post, Roll och Användargrupper.

Du hittar Användare genom att klicka på ditt namn i huvudmenyn och sedan på Användare.

I användarmenyn väljer du vilka kolumner du vill visa i din exporterade fil genom att klicka på Välj kolumner (1) och kryssa i de alternativ som du vill ha med.

Klicka på Exportera för att skapa och ladda ner din Excel-fil.

I din Excel-fil hittar du den information du har valt att ha med om alla användare som är kopplade till ditt konto. Du hittar filen i den mapp där dina nedladdade filer ligger.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.