GDPR in Designer

  • In Quest designer, the controller can easily see which questions and/or respondent data are flagged as personal data:

The controller has two ways of flagging questions and/or respondent data as personal data inside quest designer.

From question Settings:

From Other actions > Set properties on multiple questions.

  • Click Other Actions followed by Set Properties on Multiple Questions.

In the next window you may Tick off on Questions which contain Personal Data.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.