🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

How to add routing on Questions?

Routing enables users to pose some questions to relevant groups of respondents only.

See this short tutorial video on How to add routing to questions:

It is also possible to create routing based on answer alternatives and respondent data:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.